15 Oktober Ophaaldag Boeldag

22 Oktober Verkoopdag Boeldag

2 en 3 december Toneel

9 december stampot avond

6 januari nieuwjaarsreceptie

18 maart bus naar Köle Karmse

2 mei algemene ledenvergadering

26 mei regiotour

7 t/m 10 juni wandelvierdaagse