Dit jaar op 11 mei vindt weer net als alle andere jaren de algemene leden vergadering plaats. Alleen dit jaar is de vergadering net even iets anders dan normaal. Namelijk online via Teams. De link of QR code om deel te nemen aan de Teams vergadering staan hier onder!! We gaan online vanaf 19:30 uur en de vergadering zal om 20:00 uur beginnen. De notulen van afgelopen jaar staan hieronder. De agenda voor deze avond staat onder de QR code.

https://teams.live.com/meet/94102045834054

 1. Opening
 • Notulen
 • Mededelingen
 • Ingekomen stukken
 • Jaarverslagen
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Kascommissie
 • Jaarverslagen diverse commissies
  • Aspirantencommissie
  • Beleggingsclub
  • Boeldagcommissie
  • Plakboekcommissie
  • Toneelcommissie
  • Wandelvierdaagse commissie
  • Jubileumcommissie
  • Uitwisselingscommissie
  • Freubel avond
  • Skicommissie
 • Bestuurswisseling

Dit jaar zullen Silla Koops en Kenn te Riele het bestuur verlaten. We hebben Britt Minken en Mitchel Stegeman bereid gevonden om het bestuur weer aan te vullen.

De nieuwe indeling wordt als volgt:

Voorzitter – Ties Kram

Vice-voorzitter – Julie Klijn Velderman

Secretaris – Rick Stegink

Penningmeester – Britt Minken

Harm Kleinen Traast

Marlon Stegink

Mitchel Stegeman

 • Activiteitenoverzicht 2021-2022
 • Rondvraag

Sluiting

Geplaatst op 2021-04-19 om in Uncategorized.