Wat is nou de P.J.B. Boeldag en hoe is het ontstaan?

De P.J.B. Boeldag is ontstaan doordat er op een gegeven moment geld nodig was om de kerk in Bathmen te restaureren en de onderhouden. De Plattelands Jongeren Bathmen hebben toen een rommelmarkt georganiseerd, waarbij de opbrengst ten goede kwam aan de Kerk in Bathmen. Dit was een zodanig succes dat een jaar later deze actie herhaald is en ook de jaren daarna met als gevolg dat wij ook nu nog steeds een Boeldag kennen georganiseerd door de Plattelands Jongeren Bathmen.

De opzet is in alle jaren hetzelfde gebleven, de Plattelands Jongeren halen de zaterdag een week vóór de Boeldag met trekkers en wagens diverse spullen op bij de mensen in het dorp Bathmen alsmede het buitengebied van de voormalige gemeente Bathmen. In de week er na worden de spullen enigszins gesorteerd uitgestald in manege ’t Ruiterkamp, en bij de jaarlijkse Boeldag proberen de vele P.J.B.-ers de spullen weer te verkopen om elk jaar een zo’n groot mogelijke opbrengst te genereren!

Iets dat al wel snel is veranderd na de start, is dat de opbrengst niet meer alleen maar naar de Kerk gaat. Iedere vereniging of club in Bathmen kan een aanvraag indienen voor een bijdrage uit de opbrengst van de Boeldag. Elk jaar worden vooraf een aantal “goede doelen” aangewezen waar de opbrengst van dat jaar naar toe zal gaan, na afloop van de Boeldag zal pas blijken hoeveel de bijdrage vanuit de Boeldag zal zijn. Hoe meer omzet, hoe beter dus voor de “goede doelen” !

etc etc etc ……………