In 2010 heeft de P.J.B. een succesvolle uitwisseling georganiseerd met de “Devon Young Farmers” uit Zuid-Engeland.

In het voorjaar kwamen de Young Farmers eerst in Bathmen sfeer proeven en in oktober van hetzelfde jaar zijn de P.J.B.-ers naar Engeland geweest om daar mee te maken hoe één en ander in Engeland in z’n werk gaat.

Hieronder een aantal reacties op de uitwisselingsweken:

UITWISSELING 2010 met Devon Young Farmers

De Plattelands Jongeren Bathmen kijken zeer tevreden terug op de uitwisseling met de Young Farmers (plattelandsjongeren) uit Devon. Devon is een shire county, deze regio heeft ongeveer 1 miljoen inwoners, de hoofdstad is Exeter en het ligt in het zuidelijke puntje van Engeland. Ook Agatha Christie (schrijfster van detectives) is hier geboren. De Young Farmers zijn van 29 april t/m 7 mei in Bathmen geweest om te ontdekken hoe het e.e.a. in Nederland reilt en zeilt. De Young Farmers zijn grotendeels zelf nog agrariër of komen van een agrarisch bedrijf. Wij als P.J.B. hebben een gevarieerd programma proberen neer te zetten om zo de Young Farmers te kunnen boeien. Hier een terugblik op een zeer leuke en inspirerende week van beide kanten.

Na veilig geland te zijn op Schiphol werden de Young Farmers door de organisatie opgepikt, om vervolgens met de trein naar Deventer te gaan. In Deventer werden de Young Farmers opgehaald door de diverse gastgezinnen. ’s Avonds hebben we een barbecue georganiseerd voor zowel de P.J.B.-leden, de gastgezinnen als de Young Farmers, zodat iedereen met elkaar kennis kon maken. De basis voor een leuke week was hiermee al gelegd.

De tweede dag, Koninginnedag, startte met een waterig zonnetje. We verzamelden bij loonbedrijf Tuller, waar we starten met een kop koffie of thee. Hierna was er tijd om het bedrijf te bezichtigen. Er was grote verbazing over de grote machines die hier gebruikt werden, want in Devon waren deze een maatje kleiner, vanwege de heuvels, kleine wegen en rotsachtige weitjes. Ook grote verbazing over de met GPS vastgelegde mestmonsters en het vele papierwerk dat de Nederlandse agrariër heeft. Na de rondleiding was het tijd om te gaan klootschieten, een typisch Nederlands spel dat door de Engelsen zeer gewaardeerd werd en vooral ook de bekende tussenstop. Dat het ondertussen aardig regende kon de groep niet deren, want regen zijn ze ook in Engeland gewend! De rest van de dag werd in Bathmen doorgebracht en voor iedereen was het een geslaagde Koninginnedag.

Na een ochtend uitgeslapen, stonden er zaterdagmiddag een aantal bedrijfsbezoeken gepland. Eerst zijn we afgereisd naar de familie Hekkert in Heino. Nadat zij uitgekocht waren i.v.m. de stadsuitbreiding van Deventer hebben ze in Heino een compleet nieuw melkveebedrijf met een carrousel melkstal gebouwd. Na de rondleiding over het bedrijf, de Engelsen en de aanwezige P.J.B.-leden keken hun ogen uit, hebben we een kop koffie/ thee gedronken. Het volgende bedrijf in ons programma was dat van familie Bielderman in Laren. Zij hebben een vermeerderingsbedrijf met Topigs 40 zeugen. De inleidende video, het kijkje in de kraamstal, maar vooral de skybox met zicht op de zeugen in groepshuisvesting gaven een goed beeld van de varkenshouderij in Nederland. Hierna zijn we afgereisd naar het bedrijf van de familie Nikkels in Bathmen, waar ze 40.000 legkippen met vrije uitloop hebben. Bert Lensink verzorgde op dit bedrijf de rondleiding. Zeer interessant om te zien hoe dit proces verloopt. Daarna naar de familie Lamberts in Bathmen, op dit bedrijf wordt er gemolken met twee melkrobots. De Engelsen wisten ons te vertellen dat er in heel Devon slechts 4 robots te vinden zijn! Hiermee werd een succesvolle middag afgesloten, het diner werd bij de gastgezinnen genuttigd en ‘s avonds kwamen er nog groepjes bij elkaar bij de diverse gastgezinnen. ,

Zondagochtend stond er een stadswandeling in Deventer op het programma. Na in Bathmen te hebben verzameld gingen we per auto richting Deventer. Daar werden we rondgeleid door de prachtige binnenstad. Na de rondleiding was er tijd om te winkelen in de stad, want het was immers koopzondag. Om 15:30 uur vertrokken we richting Diepenveen om een rondleiding te krijgen op aspergebedrijf “de Boerkamp”. Nadat Hans Nieuwenhuis ons had rondgeleid werd het tijd om de witte asperges (in Engeland kennen ze enkel de groene variant) inclusief ham, ei en saus te gaan proeven. Na het diner bij de gastgezinnen was het tijd om een avond te gaan stappen bij Boode in Bathmen.

Maandagmiddag stond een bezoek aan de Koninklijke Grolsch fabriek in Enschede op het programma. We hebben hier een zeer interessante rondleiding gehad door de fabriek en daarna was het tijd om een paar soorten bier te proberen. Hierna gingen we richting de huisbrouwerij van Henk Oplaat. Hier werden diverse soorten bier geproeft evenals diverse andere alcoholische dranken. Henk wist dit zeer goed te presenteren, evenals Tonny Oplaat die voor ons de hamburgers met broodje verzorgde. Al met al een gezellige boel wat eindigde in het zingen van liedjes van de lagere school in Devon.

Dinsdag 4 mei werd er een bezoek gebracht aan de herdenking op de Canadese begraafplaats in Holten. Een zeer indrukwekkende herdenking aangezien een aantal grootouders van de Engelsen ook in Nederland hebben gevochten. In Devon wordt er niet zo groots bij stilgestaan. Na de lunch zijn we vertrokken naar de kaasboerderij Kloas in ’t Hof. Na ontvangst hebben we een video bekeken over zowel het agrarische bedrijf en het bereiden van de kaas. Daarna werd het tijd voor een rondleiding op het bedrijf om daarna een bezoekje te brengen aan de winkel in het dorp. Na dit bezoek gingen sommige groepjes nog andere zaken ondernemen zo werd er bijvoorbeeld een bezoek gebracht aan loonbedrijf Bos. Hier was het vooral interessant om te zien hoe er in Nederland gewerkt wordt met vloeibare stikstof.

Op Bevrijdingsdag werd er eerst een bezoek gebracht aan windkorenmolen De Leeuw, één van de weinige nog in bedrijf zijnde molens in Nederland. Ook moesten er bij de molen natuurlijk klompen worden aangeschaft om vervolgens de gehele dag te dragen. Na dit bezoek was het tijd om richting Bathmen te vertrekken om daar het bevrijdingsfeest te gaan vieren, inclusief de optocht, stukje meespelen met de Pipes and Drums en een dansje wagen met de boerendansers van ‘t Venne. Ook werd er nog een interview afgenomen voor het TV Oost programma ‘In de wandelgangen’, al met al een geslaagde dag.

Donderdagochtend 07:15 uur stond iedereen weer fris en fruitig in Bathmen (sommige Engelsen hadden wel last van klompvoeten) op de bus te wachten om een bedrijfsbezoek te brengen bij een proefboerderij van Lely te Scherpenzeel. Ook werden de fabrieken in Rotterdam en Maassluis bezocht, waar de melkrobots en hooiwerktuigen worden gebouwd. Daarna zijn we doorgereden naar de bloembollenvelden in Lisse, waar vanuit de bus het e.e.a. werd toegelicht en tevens een tussenstop werd gemaakt om de bloembollenvelden van dichtbij te zien. Tenslotte zijn we doorgereden naar de eindbestemming van deze dag, Amsterdam en hier werd ook de nacht doorgebracht. Na het diner bij het hostel op naar het Anne Frank huis. Dit was op speciaal verzoek van de Engelsen en ze vonden het dan ook zeer indrukwekkend. Hierna hebben we ons op en rond het Leidseplein tot in de late uurtjes vermaakt.

En toen was het vrijdag, de dag dat de Engelsen weer huiswaarts keren. Na het ontbijt kregen we een rondleiding over de Wallen, voor de Engelsen en sommige P.J.B.-ers een moment dat de wereld opnieuw open ging. Tussentijds werd er een korte stop gemaakt voor een drankje bij de Old Sailer. Daarna was het tijd om de Engelsen naar Schiphol te brengen. Na een lunch op Schiphol en afscheid te hebben genomen van de Young Farmers keerden de overgebleven P.J.B.-ers, moe maar voldaan, met de trein ook huiswaarts.

De uitwisselingscommissie kijkt terug op een zeer geslaagde week met veel nieuwe ervaringen! Dit alles is natuurlijk niet mogelijk zonder hulp en sponsoring van diverse personen en bedrijven; Countus accountants en adviseurs, Familie Grotenhuis, loonbedrijf Tuller, SKW Bathmen, Familie Hekkert, Familie Bielderman, Familie Nikkels, Bert Lensink, Familie Lamberts, Aspergeboerderij de Boerkamp, horecahuis Boode in Bathmen, Koninklijke Grolsch, Familie Oplaat, Slagerij de Worstepinne in Doesburg, kaasboerderij Kloas in ’t Hof, loonbedrijf Bos, windkorenmolen De Leeuw, Lely Nederland B.V. en natuurlijk de gastgezinnen en alle P.J.B.-ers die hun steentje hebben bijgedragen.

Wij en de Engelsen zien uit naar oktober, om meer van het Engelse platteland te zien!

De uitwisselingscommissie,

Jantina Oplaat, Linda Baarslag, Geert van Schooten Tonnie Verwoerd

P.J.B. Uitwisseling met Devon Young Farmers

Tussen 19 en 24 oktober hebben de Plattelands Jongeren Bathmen in Devon verschillende agrarische bedrijven bezocht. Devon is gelegen in het zuidwesten van Engeland, direct aan de Atlantische oceaan. Deze ligging resulteert in een mild klimaat (zowel in de zomer als de winter) en veel neerslag. Het klimaat maakt het mogelijk enorme opbrengsten te halen van grasland. Dit zie je dus ook veel in Devon. Snijmaïs komt in vergelijking met Oost-Nederland relatief weinig voor.

Melkveehouders passen verschillende strategieën toe:
• Gespreid afkalven, zoals ook in Nederland gebruikelijk is. In de winterperiode worden de koeien op stal gehouden en gevoerd met kuilgras en eventueel snijmaïs. In de zomerperiode onbeperkt weidegras, eventueel aangevuld met wat snijmaïs.
• Een deel van de melkveehouders past seizoensmelken toe. Dit betekent dat alle koeien in februari en maart afkalven. Dit is ook het tijdstip dat de grasgroei op gang komt. In de maanden maart tot oktober krijgen de melkkoeien uitsluitend weidegras, eventueel aangevuld met een klein beetje krachtvoer. Begin december worden alle koeien drooggezet. De koeien blijven wel jaarrond buiten. Vanaf eind oktober tot begin maart wordt bijgevoerd met kuilgras. Het productieniveau per koe is in dit systeem naar Nederlandse begrippen laag met ca. 5500 kg per koe per jaar. Echter ook de totale kostprijs is bijzonder laag met rond de 15 tot 18 eurocent per kg melk.

Melkquotum is in Engeland geen issue doordat het landenquotum in zijn geheel niet vol gemolken wordt. Ondanks de beperkte melkproductie en de import van zuivel, is de zuivel industrie niet in staat een redelijke melkprijs aan de veehouders uit te betalen. De melkprijs ligt in Engeland structureel meer dan 10 % lager dan in Noordwest Europa.

Bedrijven zijn in het algemeen vrij extensief. Het grootste deel van het krachtvoer wordt zelf verbouwd in de vorm van tarwe en gerst. Dit wordt eventueel aangevuld met eiwit. De bedrijven zijn in veel mindere mate dan in Nederland gespecialiseerd. Naast melkkoeien zijn er ook schapen en/of vleesvee aanwezig. Ook de combinatie van akkerbouw, schapen en vleesvee komt vrij veel voor.
In Devon is het mogelijk forse opbrengsten van het land te halen. Hiervoor is het wel noodzakelijk fors te bemesten met stikstof en fosfaat uit kunstmest. Doordat alle grond op hellingen ligt is met name afspoeling en uitspoeling naar oppervlaktewater een risico. In het grasland onderzoeksinstituut (‘Rothamsted Research’ in North Wyke) waar we zijn geweest wordt onderzoek uitgevoerd naar de effecten van het toepassen van bufferzones en ook naar de effecten van het gebruik van een (Veenhuis) sleepvoetbemester.

Al met al was het een zeer leuke ervaring om te zien hoe de agrarische sector in Zuid-Engeland in elkaar steekt.


Geert-Jan Denneboom

Devon Young Farmers reageren!

Om deze vraag te beantwoorden, hebben we Chris Camp een bericht gestuurd op Facebook. Hieronder lees je zijn antwoord!


Chris Camp 18 februari 2012 19:33

Hallo!
Since we saw you last Sarah has had a baby boy called Leo, who was born in November. Paul got married in between when we came over to see you in May and when you came back over to see us. Marion is also now married. Matt is engaged, as is Nay although I am not sure if either of them have set a date.

This weekend is our County Panto final (dit zijn toneelvoorstellingen, waarbij verschillende districten van de DYFC strijden om de eerste plaats), at Exmouth, which is the place where we had fish and chips on the beach when you came over. Tavistock, Matt and Nicks club, won the Group round that I was in and are performing tomorrow along with 2 other clubs. 3 other clubs are performing today. Unfortunately my club, Totnes, and our performance of Ali Baba did not win the judges over. It is good fun though and a good way of getting people together to work for 2-3 months on a good project, even if we do not win! As well as the acting we make all our scenery and get hold of the costumes and props as well.

Caroline is to do with the County Panto as she is the Vice Competitions chairperson for Devon, so has to help with looking after judges etc, and will be in charge of Devon Competitions next year such as Panto, Devon County Show which is held in May and other competitions we do such as speaking competitions.

Francene is the International Linksperson, so has organised this years scholarship to Hungary for about 15 people, which she is also going on having won a place on it as well. They are going for a week in June. Last year about 20 people went to Switzerland and they all had a great time as well, and some of the Swiss came back to visit them in September and did similar things to yourselves and saw different parts of Devon which the members organised for them.

Gemma is the Sports and Social Chairperson for this year so organises the County Dances we have. The big one being the Christmas one which is held at Exeter market in December. There are also other dances, such as one after the Devon County Show which she organises. As well as sorting out the sporting activities in our calendar, such as Pool and Skittles, as well as Hockey, Rugby and many more. As of yet though no Klootschieten!

Andrew is the vice Agricultural person for Devon, meaning agricultural visits next year to farms, feed mills etc and talks will be organised by him.

Other than that everyone else is involved still with Young Farmers to varying degrees and we see each at Young Farmers events. All of us seeing some people more than others. Unfortunately some of us are now getting too old as our membership finishes at 27, but I’m sure we will still be seen at socials and dances! 

Chris Camp 2011

Hallo!

It gives me great pleasure to write this on behalf of the 21 Devon Young Farmers who travelled to Holland and in particular Bathmen on our exchange, just over a fortnight ago. None of us had ever travelled to Holland before and so it was a completely new experience for all of us and none of us were sure what to expect. However from the first night when we had the BBQ at Jantina’s, everyone was so friendly and it proved to be a good social in allowing us to get to know people a bit better.

None of us had ever played Klootschieten before on the Friday which proved very enjoyable as did celebrating Queensday with you all in Bathmen. Saturday proved a very eye opening experience seeing how things are done on farms in Holland, as well as seeing some robotic milkers in action. I can also safely say that I have never seen so many eggs in my life, having visited the chicken farm.

Getting a guided tour of Deventer on the Sunday, which was a very beautiful city, was very nice as was going to Boode that evening where I think we can safely say everyone had a good time! Not to mention the journey home, either in a car or on a bike! The Grolsch factory was very interesting on the Monday, and everyone thoroughly enjoyed spending Monday night at Henk’s with his home brew and in particular the singing later on in the evening.

Going to Holten war cemetery on the Tuesday was a very humbling experience but it was good to see how Holland commemorates the war and it was amazing to see how many Canadians come over to commemorate this time. Fortunately the weather was good on the Wednesday for the celebrations in Bathmen and we were all very impressed by your carnival float and enjoyed spending the day in the town.

Getting to see different parts of the Lely Corporation on the Thursday was very interesting as was seeing the tulip fields. I think everyone found the visit to Anne Frank’s house on Thursday evening very interesting and surprising too, as we did not appreciate how small it all was until we were there.

Speaking to a few of our group about their highlights of the week lead to everyone giving a different answer which I think said a lot about the week. This was because you gave us such a varied program and so many different things to experience in our week that it is a week none of us will forget. I even found out I have a twin!

We look forward to seeing you in October.
Chris Camp
Devon Young Farmers