Het P.J.B. Bestuur bestaat normaal gesproken uit een 7-tal personen, te weten een voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester, secretaris en een aantal leden.

Het bestuur vergaderd op de 1e dinsdag of woensdag van elke maand (uitgezonderd de maand juli), daarnaast is er 1x per jaar in de maand april een jaarvergadering/ledenvergadering welke voor alle leden en donateurs toegankelijk is.

Het bestuur is belast met de dagelijkse gang van zaken van de vereniging, daarnaast houdt het zich bestuur bezig met:

 • het maken van het maandblad BLITZ;
 • leden/donateurs administratie;
 • werven van nieuwe leden;
 • website/social-media bijhouden;

maar ook het organiseren van diverse activiteiten, zoals:

 • de openingsavond (gezellige avond, met vaak een thema)
 • de slotactiviteit (sportieve middag of avond om het P.J.B. jaar af te sluiten)
 • de Regio Tour (educatieve en gezellige avond in de regio van Bathmen)
 • lezingen en/of bedrijfsbezoeken
 • stamppotavond (december)
 • disco bus
 • nieuwjaarsreceptie (om samen te proosten op het nieuwe jaar)
 • jubileumfeest (1x in de 5 jaar)

alsmede diverse activiteiten die gedurende het jaar op ons pad komen.

Samenstelling bestuur:

Het bestuur van het seizoen 2022-2023 bestaat uit de volgende samenstelling: ( Van links naar rechts, van boven naar beneden )

Julie Klijn Velderman (Voor-zitter)

Esmee Koops

Rick Stegink (Secretaris)

Mark Sligman

Dirk Veldwachter (Vice-voorzitter)

Britt Minken (Penningmeester)

Mitchel Stegeman