De vereniging Plattelands Jongeren Bathmen, P.J.B., is opgericht in 1920 als “Jong Bathmen”.

In het begin was er sprake van een jongens afdeling en een meisjes afdeling. Lang heeft deze vereniging onder de landelijke vereniging geopereerd, genaamd Plattelands Jongeren Gemeenschap Nederland (PJGN) en later ook onder de Plattelands Jongeren Gemeenschap Overijssel (PJGO).

Sinds de oprichting heeft “Jong Bathmen” vele namen gehad, mede ook door de naamsveranderingen van landelijke verenigingen. De laatste naam onder de landelijke vlag was: P.J.G.O. Afdeling Bathmen.

In 2003 hebben de leden en het bestuur van de vereniging “P.J.G.O. Afdeling Bathmen” om diverse redenen besloten om zich af te splitsen van de landelijke vereniging en verder te gaan als zelfstandig opererende plattelands jongeren vereniging, het ontstaan van de huidige P.J.B., Plattelands Jongeren Bathmen.