Algemene Leden Vergadering – 4 april 2017 bij Boode te Bathmen

 

1. Opening

2. Notulen

3. Mededelingen

4. Ingekomen stukken

5. Jaarverslagen

 • Secretaris
 • Penningmeester
 • Kascommissie

6. Jaarverslagen diverse commissies

 • Aspirantencommissie
 • Beleggingsclub
 • Boeldagcommissie
 • Plakboekcommissie
 • Toneelcommissie
 • Wandelvierdaagsecommissie
 • Jubileumcommissie
 • Uitwisselingscommissie

7. Uitwisseling 2016

8. Bestuurswisseling

Dit jaar zullen Jesse Jonker en Stef Haarman het bestuur verlaten. Het bestuur heeft Silla Koops en Kenn te Riele bereid gevonden om plaats te nemen in het bestuur. Tegenkandidaten kunnen zich melden tot een half uur voor de vergadering.

9. Activiteitenoverzicht 2016-2017

10. Rondvraag

11. Sluiting

Geplaatst op 2017-03-28 om in P.J.B. Nieuws.