Binnenkort is het zover, de slotactiviteit. Hieronder staan de regels die verbonden zijn aan de slotactiviteit “fiets em erin”.

Het spel

 1. De deelnemers zullen individueel of in teamverband (max. 2 personen) proberen, gezeten op een voertuig/constructie afgeleid van een fiets, een wedstrijdtraject zo snel mogelijk af te leggen.
 2. Winnaar is de deelnemer of het team die volgens de tijdwaarneming het wedstrijdtraject het snelst aflegt.
 3. Voertuigen die tijdens het afleggen van het traject omslaan of in het water geraken, worden van tijdregistratie uitgesloten.
 4. De start van de tijdwaarneming wordt aangegeven door middel van een startsein en eindigt door middel van het luiden van de bel.
 5. Behalve voor de winnaar van de snelste tijd, is er ook nog een prijs. Er wordt een prijs uitgereikt aan het team met het meest originele voertuig (de originaliteitsprijs)
 6. Bij de originaliteitsprijs wordt er beoordeeld op de volgende punten:
  – Creativiteit
  – Actualiteit
  – Complexiteit
  – Materiaalgebruik

Het voertuig

 1. De fietsen moeten aan de volgende specificaties voldoen:
  • Maximaal aantal wielen :2
  • Maximale dikte wielen (incl. band) : 20 cm
  • Maximale breedte van het voertuig : 1,50 meter
   (LET DAAR BIJ OP DE VERSMALLING VAN DE BAAN)
  • Streefgewicht zonder inzittenden : 35 kg
  • Maximaal aantal inzittenden : 2
 2. De fiets moet met menselijke kracht worden voortbewogen.
 3. Het is niet toegestaan dat de deelnemer(s) tijdens het afleggen van het wedstrijdtraject met de voeten de baan aanraken, of dat het voertuig tijdens het wedstrijdtraject in contact komt met water (deelname is dan niet uitgesloten, tijdregistratie wel! De deelnemer(s) komt alleen nog in aanmerking voor de originaliteitsprijs)
 4. Zelfgebouwde voertuigen waarin men geheel of voor een groot gedeelte ‘opgesloten’ zit, dienen voorzien te zijn van meerdere ruime ontsnappingsmogelijkheden!
 5. Er mag geen gebruik worden gemaakt van milieubelastende of anderszins schadelijke stoffen.
 6. Er mogen zich geen scherpe, puntige of losse voorwerpen cq onderdelen aan het voertuig bevinden.

 

 

 

Algemene regels

 1. De fiets van de deelnemers wordt voorafgaande aan de wedstrijd technisch gekeurd, waarbij streng gelet wordt op naleving van het reglement. Aanwijzingen van de wedstrijdleiding betreffende eventuele aanpassing van het voertuig dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
 2. Het staat de wedstrijdleiding te allen tijde vrij om de deelnemers c.q. het voertuig, om haar moverende redenen, uit te sluiten van deelname aan de wedstrijd.
 3. De deelnemers mogen op de dag zelf niet jonger zijn dan 12 jaar. Minderjarige deelnemers (jonger dan 19 jaar) dienen één van de ouders/voogd op het inschrijfformulier voor akkoord te laten ondertekenen.
 4. De deelnemers zijn verplicht schoenen te dragen tijdens hun deelname.
 5. Elke fiets dient voorzien te zijn van een drijver die door middel van een lang touw (ca. 3 meter) bevestigd is aan de fiets. (Wordt geregeld door de organisatie)

**Deelnemers doen mee voor eigen rekening en risico**

 

succes met het bouwen!

Slotactiviteit 2017 (A3) (1)

Geplaatst op 2017-06-28 om in P.J.B. Nieuws.